મોદી અમેરિકા પહોંચતા જૂઓ લોકોએ શું કર્યું?
કોરોના મહામારી વચ્ચે પણ આવાં દૃશ્યો જોવા મળ્યાં!

#pmmodi #USA #covid-19

Please don’t Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook:
► Twitter:
► Instagram:
► LinkedIn :
► Youtube:
► Website:
► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news

source