Naruto Online, Server: Naruto S1 Decisive Bonds Team 1: Midnight Blade, Hashirama, Susano’o Sasuke, Susano’o Itachi Team 2: Crimson Fist, Konan, Sage …

source